Mandal Videregående Skole

Mandal videregående skole har vært en kombinert videregående skole i Mandal siden 1993. Den er sammenslått av tidligere Mandal gymnas, Mandal handelsskole, Mandal yrkesskoler og AMO-senteret. Siden 1996 har skolen vært geografisk samlet. Skolen har cirka 800 elever, 110 pedagoger, samt 30 andre ansatte

38 27 86 00

Adresse:
Kallhammerveien 6
4514 Mandal