Mindus

En eQuass-sertifisert attføringsbedrift

Mindus er en moderne attføringsbedrift i Vest-Agder, etablert i 1974, som leverer kommersielle
konkurransedyktige produkter og tjenester. Bedriftens hovedformål er å være en bro til
arbeidslivet for jobbsøkere i attføring.Avklaring og kvalifisering foregår gjennom bedriftens virksomhetsområder, herunder jobbformidling,
mekanisk produksjon, trevare, skilt, folie og kontor. Det er også et bredt samarbeid mot næringslivet
i regionen, hvor jobbsøkere formidles til arbeidstrening og ordinær jobb.

Mindus er kvalitetssikret
Gjennom eQuass sitt kvalitetssikringssystem har Mindus for fjerde gang vært gjennom en kvalitetskontroll av en eQuass revisor for å sikre at vi opprettholder god kvalitet på våre attføringstjenester.

Etter en to dagers gjennomgang av dokumentasjon og samtaler med ansatte, Nav, samarbeidspartnere og jobbsøkere, kunne revisor bekrefte at kvaliteten på det vi leverer er veldig bra og at våre ansatte tenker kvalitet og ivaretakelse av jobbsøker i sitt daglige arbeid.

Diplomet mottok vi medio april og er gjeldende til 3.april 2018.

Gå til nettsted
Besøk vår Facebook side

38 27 27 00

Adresse:
Doneheia 7
Mandal