Numeris AS

Numeris AS har 15 ansatte og hovedkontor på Skinsnes i Mandal. Mandal er en by med historiske sjøfarts- og industritradisjoner. Det er også stor satsing på turisme, handel og eiendomsutvikling i byen. Numeris AS har i tillegg avdelingskontor i Porsgrunn.

38278980

Adresse:
Mikkelsmyrveien 1
4515 Mandal